Contributie

Contributie regeling

De contributieregeling die vanaf 1 januari 2019 geldt is hieronder in het kort weergegeven.

Bij aanmelding als nieuw lid dient u naast de persoonlijke gegevens/machtiging ook aan te geven van welke bond u vrijwillig lid wilt worden en welke trainingen u wilt volgen. De bondsbijdrage voor de Atletiekunie is verplicht voor alle leden; de overige bonden zijn vrijwillig. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een half jaar. De contributie wordt geïncasseerd per half jaar via automatische incasso, het eerste halfjaar verhoogd met de bondsbijdrage. Nieuwe leden betalen bij een eerste incasso dus de contributie, de bondsbijdrage en éénmalig de aanmeldingskosten voor de Atletiekunie en eventueel nog de bondsbijdrage van de vrijwillig gekozen bond.

Leden die ook één of twee keer per week zwemmen betalen naast de contributie jaarlijks een zwembijdrage voor HZ&PC. Dit bedrag wordt aan het begin van elk jaar in één keer afgeschreven of bij aanvang van het lidmaatschap.

Beëindiging van het lidmaatschap moet tijdig worden aangegeven voor 1 juni of 1 december. Voor wandelaars die lid zijn bij de KNBLO moet opzegging voor 1 november. Bij latere opzegging is nog een half jaar contributie verschuldigd en eventueel een jaar bondsbijdrage.

.

Baanatletiek

bedrag per jaar

 
pupillen € 135  
junioren (onbeperkt t/m 19 jaar) € 156  
senioren (onbeperkt) € 181  
masters (1x per week) € 121  

Loopsport

   
pupillen/junioren (onbeperkt t/m 19 jaar) € 122,50  
senioren (onbeperkt) € 156,50  
senioren (1x per week) € 134,50  
senioren (alleen bostraining) € 96  

Nordic walking/Wandelen

   
1 x per week € 84  
2 x per week € 110  

Triatlon

   
excl. zwembijdrage € 150  

Zwemmen

   
1 x per week (excl zwembijdrage) € 79  
2 x per week (excl zwembijdrage) € 100  
zwembijdrage € 95,70  onder voorbehoud tarieven HZ&PC 2019

Bondsbijdragen

basiscontributie/jaar

 wedstrijdlicenties/jaar

Atletiekunie (KNAU)

   
mini-pupillen € 1505  
pupillen € 15,05 € 8,15
junioren € 15,90 € 14,50
senioren / masters € 17,20 € 23,20
recreanten / overig € 17,20  
wandelaars € 17,20  

Nederlandse Triathlon Bond (NTB)

   
verenigingsleden € 34 € 25

Wandelsportorganisatie KNBLO

   
verenigingsleden € 12  

Niet trainende leden

   
niet trainende leden € 36,75  

Aanmeldingskosten

   
nieuwe leden; eenmalig € 7,50